fbpx

De VNG heeft een handreiking gemaakt om de kennis van gemeenten over meerderjarigen met LVB en een tijdelijke verblijfbehoefte te vergroten.
Mensen met een licht verstandelijke beperking die (tijdelijk) ondersteuning in een beschermende woonomgeving nodig hebben, blijken nogal eens tussen wal en schip te vallen.

De handreiking is gericht op beleidsmedewerkers en professionals in de toegang zoals Wmo-consulenten, wijkteam-medewerkers, regionale toegang beschermd wonen.

Onderwerpen
De handreiking gaat in op:
– Kenmerken van de doelgroep aan de hand van termen en criteria uit de wettelijke kaders.
– Een aantal voorbeeldcliëntgroepen om de doelgroep meer ‘tot leven te brengen’.
– Het wettelijk kader in relatie tot de ondersteuningsvraag.
– De verantwoordelijkheid van gemeenten.
– Voorbeelden van passend aanbod en advies over de organisatie ervan.

Meer informatie.