Wat is logeerzorg?
Logeerzorg is een (zwaardere) vorm van respijtzorg, ofwel vervangende mantelzorg. Het gaat om een tijdelijk verblijf voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben om hiermee hun mantelzorgers te ontlasten. Deze handreiking heeft met name betrekking op logeerzorg gericht op ouderen (en hun mantelzorger, hoofdzakelijk vanuit de Wmo) maar heeft ook raakvlakken met de zorg vanuit de Wlz en Zvw.

Wat is nodig om logeerzorg te organiseren?
Welke partijen moeten worden betrokken en welke afspraken moeten worden gemaakt?
Wie financiert logeerzorg, waar moet je allemaal aan denken en welke stappen zet je?

Er leven veel vragen over logeerzorg bij gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders. De nieuwe Handreiking logeerzorg geeft antwoord op de meest gestelde vragen over de organisatie en financiering van logeerzorg.