fbpx

Bij personen of gezinnen die op meerdere terreinen zorg en ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn om persoonsgegevens uit te wisselen tussen partijen. De wet biedt daarvoor nu onvoldoende handvatten. Het kabinet werkt daarom aan nieuwe wetgeving.

Het doel is vooral om de gegevensverwerking – nodig is voor een integrale aanpak en samenwerking bij meervoudige problematiek – te voorzien van een betere juridische basis, en om meer duidelijkheid te bieden. Daarbij moeten er goede waarborgen zijn voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen om wie het gaat.

Het wetsvoorstel kan niet alle praktische knelpunten wegnemen bij een integrale aanpak en de bijbehorende gegevensuitwisseling. Het is aan gemeenten en andere partijen in het sociaal domein om duidelijkheid te bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van heldere werkprocessen, handreikingen en trainingen.

In het kader van traject UPP (uitwisseling persoonsgegevens en privacy) hebben twintig gemeenten in samenwerking met de VNG, Divosa, NDSD gewerkt aan vijf handreikingen over gegevens delen in het sociaal domein. De eerste twee handreikingen, ‘hoe communiceer je met inwoners over privacy?’ en ‘veelgestelde vragen’ zijn reeds verschenen.
Je leest ze hier.