Veel gemeenten hebben de regels in de Wmo 2015 geïnterpreteerde als dat een maatwerkvoorziening mogelijk is in natura of als een pgb. Financiële tegemoetkomingen zouden hetzelfde zijn als een persoonsgebonden budget. De Centrale Raad van Beroep heeft hier een streep door gehaald: De financiële tegemoetkoming is niet hetzelfde als een pgb en blijft wel mogelijk in de Wmo 2015. De rechter acht de definitie van een maatwerkvoorziening breed genoeg om ook de financiële tegemoetkoming hieronder de scharen. De auteur van dit artikel, Dennis van Tilborg, stelt zich de vraag of de financiële tegemoetkoming dan gezien kan worden als een subsidie en derhalve onder de subsidieregels dient te vallen. Ook is fraude in dit geval niet uit te sluiten, hetgeen bij een pgb redelijk (niet helemaal mijns inziens) is afgedicht door het trekkingsrecht via de Sociale Verzekeringsbank.