fbpx

Extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking blijft – ook na de eerste fase van de coronacrisis – hard nodig. Dit constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar beleidssignalement ‘maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen – mensen met een verstandelijke beperking’.

Nu de eerste fase van de coronacrisis voorbij is, wijst de routekaart die het kabinet heeft gepresenteerd in de richting van een (tijdelijke) samenleving waarbij mensen anderhalve meter afstand moeten houden tot elkaar. De vraag is in hoeverre social distancing en een dergelijke samenleving haalbaar en wenselijk zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Veel van hen ontvangen immers begeleiding, waarbij fysiek contact van belang is. Er moet nu eerst voor gezorgd worden dat mensen met een verstandelijke beperking (weer) voldoende sociale contacten krijgen, voldoende en passende formele en informele ondersteuning en dat degenen die uit beeld zijn geraakt, weer in beeld komen bij hulpverleners. Net zoals voor de coronacrisis blijft maatwerk daarbij belangrijk.