fbpx

De informatie uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders van Wmo- en jeugdzorg gaat op de schop. De nieuwe protocollen die vanaf volgend jaar verplicht worden, zijn begin juni vastgesteld en gepubliceerd. De aanpassing is ingrijpend, met als doel uiteindelijk de administratieve lasten terug te dringen.

Om de lastendruk te beperken en werkprocessen te automatiseren, maken gemeenten en zorgaanbieders al langer gebruik van standaarden. Hieronder vallen honderden productcodes, maar ook het berichtenverkeer over het toekennen van zorg, budgetten, facturatie en andere zaken. Toch blijken deze afspraken niet voldoende om de beruchte ‘paarse krokodil’de nek om te draaien. Vandaar dat de standaarden nu worden uitgebreid met een nadere invulling via protocollen. Bijvoorbeeld met de afspraak dat declaraties eens per maand plaatsvinden, en niet iedere vier weken.

https://www.gemeente.nu/sociaal/wmo/uitvoering-sociaal-domein-wacht-ingrijpende-verandering/