Regelmatig wordt een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekt waarbij een ouder het beheer (namens het kind) op zich neemt. Deze ouder verleent zelf de hulp aan het kind op basis van dat PGB.  In dat geval is de ouder zowel de beheerder als de hulpverlener en heeft hiermee feitelijk een dubbelrol. De vraag is of dit mag als we kijken naar een recente uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) in het kader van de Wmo 2015. In deze opinie staat mr. Saskia Vogels stil bij wat de impact is van deze uitspraak.
De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

  • Uitspraak CRvB.
  • Mag je als ouder een dubbelrol hebben?
  • Wat als moeder het PGB beheert en vader de hulp biedt?
  • Conclusie