fbpx

Bij dwang in de zorg is het in de praktijk is niet altijd duidelijk of de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte ggz (Wvggz) van toepassing is.

De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. De Wvggz regelt de rechten van mensen met psychische stoornissen, die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een deel van de cliënten heeft zowel een verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek als psychische problemen.

Dit probleem speelt bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen en mensen met gerontopsychiatrie.
Welke problemen ontstaan voor mensen met zogenoemde ‘dubbelproblematiek’, wat zijn de gevolgen hiervan en wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen voor zorgaanbieders om hier in de praktijk mee om te gaan?

Lees hier het artikel.