fbpx

De afgelopen kabinetsperiode is binnen de Agenda PGB een 10 punten kader voor PGB-vaardigheid ontwikkeld. Uit een evaluatie van het gebruik van dit instrument kwam een advies naar voren met betrekking tot de doorontwikkeling met als doel om het kader zo laagdrempelig mogelijk te maken voor alle verstrekkers.

Met het kader als leidraad kunnen verstrekkers en (potentiële) budgethouders bepalen of iemand in staat is om een pgb te beheren. Het kader wordt door zorgkantoren en ook door steeds meer gemeenten gebruikt. De evaluatie is in december 2020 uitgevoerd in opdracht van het ministerie VWS.

Wat is er veranderd?
Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de evaluatie is gewerkt aan de doorontwikkeling. Zo is de bestaande infographic samengevoegd met de handreiking en passen de teksten beter bij de belevingswereld van de (potentiële) budgethouder. Om toegangsconsulenten beter toe te rusten is ook het document dat alleen voor verstrekkers is bedoeld aangepast. Resultaat is een set van 2 documenten, namelijk het 10 punten-kader (inclusief handreiking) en de werkwijze voor verstrekkers (deze leidraad is een niet openbaar document dat via het VNG forum, de groep PGB, is te downloaden).