fbpx

Privacy is hot, in alle opzichten. In het Regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet aan de slag mag met het screenen van allerlei data en ook bijvoorbeeld het aftappen van het mobiele telefoonverkeer.

Niet iedereen is daar blij mee. Immers onze overheid vond het niet netjes wat de Amerikaanse NSA doet en nu gaan ze het zelf doen. Privacy is ook en vooral binnen het sociale domein een hot item. Wat mogen hulpverleners wel of niet uitwisselen? In ieder geval is de regel dat er niets mag worden uitgewisseld zonder toestemming van de persoon om wie het gaat of de ouders.

Er wordt nu door verschillende instanties voorlichting gegeven over wat onze rechten zijn op het gebied van privacy. Voor jongeren in de jeugdhulp is nu de Privacy App ontwikkeld. Die helpt hen om te weten wat hun rechten zijn. Er is ook een Youtube filmpje over dit onderwerp gemaakt voor hen. De app wordt nog aangevuld met een module voor professionals.