Andries Baart is de man achter de presentietheorie. Als sociale professional is het cruciaal dat je kennis opzij durft schuiven, je dienstbaar opstelt en het ritme van de cliënt volgt. Het lijkt simpel maar dat is niet.

“Presentie is een praktische benadering en een constructieve kritiek op de huidige gang van zaken. Presentie bewijst vooral haar meerwaarde bij moeilijke en ingewikkelde multiprobleemcliënten. Vooral deze groep heeft baat bij de stelling dat je pas betekenisvol kan zijn als je contact maakt en aansluiting zoekt. Je kan hen pas bijstaan door te zoeken waarom ze hun financiën niet op orde krijgen, een alcoholprobleem hebben, over losse handjes beschikken, boel hebben met hun buren, geen opleiding willen volgen, hun kinderen verwaarlozen. Je moet niet instemmen met hun leven, maar je wel om hen bekommeren. Je moet proberen hun leven opnieuw menselijk te maken.”

Straathoekwerker Joost Bonte ging in gesprek met Andries Baart over zijn theorie.

Lees dit interview hier.