Op 12 mei 2022 verschenen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Wmo.

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein leveren gemeenten zelf de gegevens over de Wmo aan bij het CBS. Van de 345 Nederlandse gemeenten maken 327 gemeenten hun Wmo- cijfers op dit platform openbaar. De gepubliceerde cijfers hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2021. Ook zijn de definitieve cijfers over het eerste halfjaar van 2021 gepubliceerd. De GMSD is verder geactualiseerd met o.a. de beleidsinformatie jeugd.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau
De nieuwe versie van de GMSD bevat tal van interessante cijfers voor beleidsmakers en onderzoekers, zoals bijvoorbeeld het aantal inwoners dat hulp bij het huishouden ontvangt met hun achtergrondkenmerken. Voor elke gemeente is een gemeenterapport en een wijkrapport beschikbaar.

Een nieuw instrument voor gemeenten is de Wmo-gemeentevergelijker. Hiermee kunt u vergelijkbare gemeenten in het sociaal domein vinden. De tool vergelijkt gemeenten binnen Nederland op populatie- en beleidskenmerken, een vernieuwende methode waardoor gebruikers gemakkelijker vergelijkbare gemeenten kunnen vinden buiten de regio en waarvan u het mogelijk niet verwacht.