fbpx

Vilans heeft in 10 gemeenten het inkoopbeleid geëvalueerd en op basis daarvan zeven lessen in een rapport uitgewerkt.

Deze lessen zijn:

 1. Betrek toegangsmedewerkers bij het inkoopbeleid.
 2. Let op de administratielasten als het inkoopbeleid verandert.
 3. Benut de kracht van het voorliggend veld.
 4. Maak afspraken over monitoring en evaluatie.
 5. Gebruik de dialoog voor een gezamenlijk doel.
 6. Betrek inwoners.
 7. Benut de resultaatgerichte aanpak.

https://www.vilans.nl/artikelen/7-lessen-over-gemeentelijke-inkoop-zorg-en-ondersteuning

In januari 2019 heeft de VNG een vernieuwde handreiking uitgebracht voor de inkoop van hulpmiddelen. Het beoogd resultaat van een goed gebruik van de vernieuwde handreiking is:

 1. Een betere positie voor de eindgebruiker.
 2. Doelgroepgericht maatwerk.
 3. Voorkomen van problemen rond verhuizing.
 4. Kleinere verschillen tussen gemeenten.

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/maatwerkvoorzieningen-wmo/nieuws/vernieuwde-handreiking-inkoop-wmo-hulpmiddelen