fbpx

Al eerder hebben wij beschreven hoe op grond van het regeerakkoord de eigen bijdragen Wmo zullen worden verlaagd naar een “abonnementstarief” van € 17,50 per vier weken. Dit zal nu per 1 januari 2019 effectief worden. Het ministerie van VWS en de VNG zijn het echter financieel nog niet eens. Het betekent immers een flinke hap uit het gemeentelijk Wmo budget, terwijl er vanuit het Rijk niets tegenover staat zoals het er nu uitziet. Bovendien verwachten de gemeenten een aanzuigende werking op de zorgdienstverlening Wmo omdat mensen met een hoger en middeninkomen hetzelfde gaan betalen als mensen met een minimuminkomen.