fbpx

Het Convenant Beschermd Wonen is door alle centrumgemeenten getekend. Daarmee kunnen cliënten voor beschermd wonen zich nu melden bij alle gemeenten in Nederland. Eerst konden cliënten zich alleen melden bij een centrumgemeente. Dat is een grotere gemeente met een regionale functie. Eerst was het zo dat als men zich meldde bij een kleinere gemeente, dan werd diegene meteen doorverwezen naar een grote gemeente in de buurt. De convenanten voor maatschappelijke opvang (voor dak- en thuislozen) zijn al eerder ondertekend. Lees hier verder wat dit precies betekent voor cliënten en gemeenten.