fbpx

De nieuwe beroepscode voor de sociaal werker wordt per 1 januari 2022 van kracht. Professionals in het sociaal- en maatschappelijk werk, sociale agogen, jeugd- en gezinswerkers en sociaal werkers, krijgen één gezamenlijke ethische basis. Niet nieuw, maar wel belangrijk voor de gezamenlijke ruimte om te handelen in het beroep van sociaal werker. De missie van sociaal werkers in de samenleving is om mensen die het niet zelf redden, hulp te bieden. Zij doen hun werk op basis van ethische kernwaarden die de professionals in het sociaal- en maatschappelijk werk, sociale agogen, jeugd- en gezinswerkers en sociaal werkers, hebben afgesproken in een beroepscode. De vier beroepsgroepen krijgen nu één gezamenlijke beroepscode.

In een beroepscode wordt voor een beroepsgroep beschreven wat de centrale waarden en normen zijn in de eigen beroepspraktijk. De code wordt voor en door professionals gemaakt. Er was voorheen een variatie aan codes voor beroepen binnen het sociaal domein, die inhoudelijk grotendeels vergelijkbaar zijn. Eén beroepscode voor alle sociaal werkers heeft voordelen. Bijvoorbeeld als professionals niet weten welke code zij moeten hanteren wanneer ze op meerdere terreinen werkzaam zijn. Zoals een jeugdzorgwerker die samenwerkt met een gezinswerker, gelden voor hen beiden dezelfde regels voor geheimhouding? De handelingsbasis voor sociaal werkers wordt per 1 januari 2022 eenvoudiger met één beroepscode voor alle sociaal werkers.

Vijf belangrijke kernwaarden voor de nieuwe beroepscode zijn:

  1. respect voor menselijke waardigheid en autonomie
  2. betrokkenheid en bereidheid om mensen bij te staan
  3. sociale rechtvaardigheid en mensenrechten
  4. deskundigheid en zorgvuldigheid
  5. betrouwbaarheid en integriteit.