fbpx

We weten dat zorg en problemen zich niet alleen tot een onderdeel van het dagelijks leven beperken. Een opeenstapeling kan chronische stress veroorzaken, waardoor iemand niet meer in staat is volwaardig te functioneren. Uit onderzoek blijkt dat de kenmerken van professionals een sterkere voorspeller zijn van de uitkomst van een ondersteuningstraject dan persoonskenmerken van cliënten.

Wat vraagt dit van jou als professional?

Dit zijn de top 5 werkzame elementen:

  1. Contact maken en investeren in de vertrouwensrelatie
  2. Aansluiten bij de probleembeleving, de behoefte is leidend
  3. Het betrekken van naasten bij overleg, planning en uitvoering
  4. Toegankelijk zijn, transparant, betrouwbaar en benaderbaar
  5. Reflectie en kunnen organiseren van je eigen ontwikkeling