Verreweg een van de meest gevolgde opleidingen van ons is de opleiding voor Wmo consulent. Maar wat doet een wmo consulent nou eigenlijk? Wat is er precies zo interessant aan? In dit blog gaan we wat meer in op het beroep van Wmo consulent.

Het beroep van Wmo consulent
Een Wmo consulent is iemand die namens de gemeente zorgaanvragen afhandelt voor individuele wmo voorzieningen. Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning 2015’. De Wmo is een wet ingesteld om ernaar te streven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Op het moment dat iemand het op eigen kracht niet meer redt en ook niet voldoende heeft aan de ‘gebruikelijke’ hulp van familie en kennissen, wordt de Wmo consulent ingeschakeld en zorgt de Wmo consulent voor een maatvoorziening. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, een traplift of persoonlijk vervoer. Het is aan de Wmo consulent om te bepalen welke voorziening moet worden toegekend aan de aanvrager.

Taken Wmo consulent

  • Inventariseren van de Wmo aanvragen en meldingen.
  • Verrichten van onderzoek.
  • Voeren van (intake) gesprekken met cliënten.
  • In kaart brengen van de zelfredzaamheid van een client en de hulp vanuit de sociale kring.
  • Beoordelen van persoonlijke plannen in het kader van pgb-begeleiding.
  • Aanvragen en beoordelen van offertes voor zorgvoorzieningen.
  • Opstellen van (her)indicaties, rapportages en beschikkingen.

Een Wmo consulent is dus een echte duizendpoot. Als Wmo consulent heb je veel verantwoordelijkheden en werk je met mensen. Het is dus belangrijk dat je sociaal bent ingesteld.

Waar werk je als je Wmo consulent bent?
Wmo consulenten zijn werkzaam bij gemeenten. Alle gemeenten in Nederland hebben Wmo consulenten. Vaak maak je als Wmo consulent deel uit van een wijkteam en werk je nauw samen met andere zorgprofessionals.

Lijkt het je wat om Wmo consulent te worden? Je kan dan onze opleiding voor Wmo Consulent volgen. Wil je meer weten over de opleiding? Neem dan contact met een van onze studieadviseurs op via: h.henckens@wwzconsultancy.nl

>> Vraag hier alvast de brochure Wmo Consulent aan!