Verreweg een van de meest gevolgde opleidingen van ons is de opleiding voor Wmo consulent. Maar wat doet een wmo consulent nou eigenlijk? Wat is er precies zo interessant aan? In dit blog gaan we wat meer in op het beroep van Wmo consulent.

Het beroep van Wmo consulent

Een Wmo consulent is iemand die namens de gemeente zorgaanvragen afhandelt voor individuele Wmo voorzieningen. Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning 2015’. De Wmo is een wet ingesteld om ernaar te streven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Op het moment dat iemand het op eigen kracht niet meer redt en ook niet voldoende heeft aan de ‘gebruikelijke’ hulp van familie en kennissen, wordt de Wmo consulent ingeschakeld en zorgt de Wmo consulent voor een maatvoorziening. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, een traplift of persoonlijk vervoer. Het is aan de Wmo consulent om te bepalen welke voorziening moet worden toegekend aan de aanvrager.

WMO-consulenten worden ook wel indicatiestellers genoemd, omdat zij een indicatie bepalen voor de zorgbehoeften van cliënten. Met die indicatie als basis wordt het persoonsgebonden budget bepaald.

Taken Wmo consulent

  • Inventariseren van de Wmo aanvragen en meldingen.
  • Verrichten van onderzoek.
  • Voeren van (intake) gesprekken met cliënten.
  • In kaart brengen van de zelfredzaamheid van een client en de hulp vanuit de sociale kring.
  • Beoordelen van persoonlijke plannen in het kader van pgb-begeleiding.
  • Aanvragen en beoordelen van offertes voor zorgvoorzieningen.
  • Opstellen van (her)indicaties, rapportages en beschikkingen.

Een Wmo consulent is dus een echte duizendpoot. Als Wmo consulent heb je veel verantwoordelijkheden en werk je met mensen. Het is dus belangrijk dat je sociaal bent ingesteld.

Waar werk je als je Wmo consulent bent?

Wmo consulenten zijn werkzaam bij gemeenten. Alle gemeenten in Nederland hebben Wmo consulenten. Vaak maak je als Wmo consulent deel uit van een wijkteam en werk je nauw samen met andere zorgprofessionals.

Werken als Wmo consulent?

Lijkt het je wat om Wmo consulent te worden? Je kan dan onze opleiding voor Wmo Consulent volgen. Wil je meer weten over de opleiding? Neem dan contact met een van onze studieadviseurs op via: h.henckens@wwzconsultancy.nl

Wmo opleiding

Meer weten over onze opleiding tot Wmo consulent? Neem een kijkje op een van de onderstaande pagina’s.
Wmo Consulent
Halfjaar programma Wmo Consulent
Wmo en Jeugdhulp
Wmo frontoffice medewerker

Vraag hier alvast de brochure Wmo Consulent aan!

Wat is een sociaal wijkteam

Als Wmo consulent maak je vaak deel uit van het sociaal wijkteam. Het sociaal wijkteam is een team van verschillende zorg professionals die als doel hebben passende zorg en ondersteuning te bieden (maatwerk), integrale aanpak van multiproblematiek, en het vergroten van zelfredzaamheid van burgers.

Een sociaal wijkteam is samengesteld uit diverse disiplines. Teamleden komen vaak uit het algemeen sociaal werk, MEE, welzijnswerk, wijk verpleegkundige en een Wmo consulent. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met bijvoorbeeld jeugdzorg, woningbouwvereniging, politie, GGZ, scholen en andere instanties.

Wat verdient je als Wmo consulent

Het start salaris van een Wmo consulent ligt tussen de € 2.500,- en € 2.800,- bruto per maand. Dit kan, afhankelijk van je ervaring, oplopen tot € 4.00,- bruto per maand. Gemeenten en overheden werken vaak met een vaste functieschalen. Een andere optie is werken via een interim bureau. Hier kan het salaris soms iets hoger liggen.