fbpx

Laatst spraken we met Anne Rommers. Anne is jeugdconsulent bij de gemeente Landsmeer sinds 3 jaar. Wij vroegen haar hoe ze aan de baan is gekomen en hoe haar gemiddelde dag eruit ziet. Lees in dit artikel meer over het werk van een jeugdconsulent.

Hoe ben je aan deze baan gekomen?
Ik heb sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) gestudeerd en mijn uitstroomprofiel was jeugdzorg. Ik heb stage gelopen bij een behandelgroep voor kinderen. Toen ik afstudeerde in 2015 was het lastig om een baan met een vast contract te krijgen. Ik verhuisde naar Amsterdam en ben eerst begonnen achter de balie bij de gemeente Amsterdam. Dat deed ik voornamelijk omdat ik gemeentelijke ervaring wilde opdoen. Ook werkte ik daar bij het sociaal loket. In die tijd kwam ik er achter dat ik bij de gemeente aan de slag wilde, maar dan wel binnen de jeugdzorg.

Na wat meer gemeentelijke ervaring te hebben opgedaan, solliciteerde ik voor Wmo- en jeugdconsulent op diverse plekken en werd mij bij gemeente Landsmeer een plek geboden. Toen ik daar werd aangenomen, waren er nog maar weinig jeugdconsulenten, gezien het beroep nog erg jong is. Dat betekende voor mij dat ik me kon ontwikkelen en snel een stapje hoger kon komen. Daar werk ik intussen alweer 3 jaar als jeugdconsulent waar ik me bezighoud met complexe meldingen rondom jeugdzorg.

Hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit als Jeugdconsulent?
Ik sta ’s morgens op en rijd naar kantoor. Ik begin mijn werk rond 8.30 uur. Meestal begin ik de dag lekker met koffie en ga ik even langs mijn collega’s. Dan bekijk ik mijn email. Ik ga eerst in op de dringende zaken.

We hebben in de gemeente Landsmeer een jeugdteam waarin verschillende disciplines zitten waaronder twee jeugdconsulenten. Naast casemanagement ben ik ook het aanspreekpunt voor partners die zich richten op preventie. Hierbij kun je denken aan de GGD, scholen en huisartsen. Mijn functie is vooral verbinden van ouders aan oplossingen. Samen met ouders maak ik een perspectiefplan, volg dat op en monitor de resultaten die gesteld zijn. Dat verbinden en het feit dat ik bij een kleine gemeente werk, maakt mijn werk ook heel erg breed. Ik kan bijvoorbeeld een gesprek hebben met het consultatiebureau of met behandelaren over hoe de indicatie loopt. Ook ga ik soms op huisbezoek of bel ik met zorgaanbieders. Er is dus geen enkele dag het zelfde. Dat maakt mijn dagen heel divers.

Ik vind het belangrijk om samen met andere afdelingen op te trekken om een gezin te kunnen helpen. Een gezin staat niet op zichzelf met alleen jeugdhulp. Laatst hielp ik bijvoorbeeld een gezin met jeugdhulp. Daarna heb ik de verbinding gelegd met de re-integratie, zodat ook de moeder van het gezin weer kan gaan werken. Zo wordt zij zelfredzamer en kan ze ook weer beter zorgen voor haar kind. Ik wil gezinnen zo goed mogelijk kunnen helpen door integraal te werken.

Meestal duren de afspraken die ik heb een uur. Vervolgens ga ik vaak door naar een volgende afspraak. Veel van de afspraken zijn in huis. Maar als ik een evaluatieafspraak heb, is het bij de zorgaanbieder op kantoor met ouders erbij. Alle afspraken gehad op een dag? Dan ga ik verder met kantoorwerkzaamheden. Rond 17.00 uur ga ik weer naar huis.

Wat vind je het allerleukste aan jouw baan?
Ik vind mensen verbinden heel leuk. Ook vind ik het leuk om te zien dat na een traject ouders echt zelfstandiger zijn en het kind zich beter kan ontwikkelen in de toekomst.

Ik krijg er energie van dat ouders het kunnen sturen en dat ik voor hen kan faciliteren. Ik vind het fijn dat ik ze de weg kan wijzen in het sociale landschap. Ik wil mensen duurzaam helpen, zodat er structureel iets verbetert in het gezin. Met deze baan kan ik dat faciliteren. .

Heb je tips voor anderen die ook de jeugdhulp in willen?
Ik vind het mooiste dat je echt een verschil kan maken voor kinderen. Ze kunnen daar heel hun leven profijt van hebben. Dat er iemand was die hun leven in een bepaald opzicht gered heeft. Dat is het meest bijzondere aan mijn werk.

Kijk eens op website jeugdzorg-werkt.nl en dat is een platform waar je kunt zien wat voor studies je nodig hebt en welke banen er zijn in de jeugdhulp.

En als laatste: wees een beetje rebels. Het doel is dat je deze kinderen zich veilig laat ontwikkelen. Ga net zo lang door tot je het bereikt hebt. Blijf strijden.

Wil jij ook geschoold worden tot jeugdconsulent? Kijk voor meer informatie en aanmelden op deze pagina.