fbpx

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft medio oktober 2023 het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel moet een aantal knelpunten binnen de huidige wetgeving met betrekking tot de banenafspraak wegnemen.

De nieuwe wet moet het simpeler en aantrekkelijker maken voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Demissionair minister Schouten benoemt daarbij vijf uitgangspunten:

  1. is dat de goede onderdelen van de huidige Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet bqa) behouden blijven. De sectoren markt en overheid blijven verantwoordelijk voor hun aandeel in de banenafspraak
  2. is dat de vereenvoudigde wet zoveel mogelijk aansluit bij bestaande (financiële) instrumenten. Transparantie is essentieel: werkgevers moeten weten waar ze aan toe zijn, uit welke kandidaten ze kunnen kiezen en welke voorzieningen er zijn.
  3. is dat er meer mogelijkheden voor werkgevers moeten komen om banen te realiseren. Het vereenvoudigde systeem mag onderlinge samenwerking niet belemmeren door bijvoorbeeld een complexe inleenadministratie of een rigide opdeling in twee sectoren.
  4. is dat er een quotumregeling geactiveerd moet kunnen worden als de werkgevers de 125.000 banen niet halen.
  5. is ‘goed gedrag’ belonen. Als de quotumregeling geactiveerd moet worden omdat de werkgevers de afgesproken aantallen niet halen, dan treedt er een beloningssysteem in werking voor werkgevers die meer doen dan de quotumregeling van hen vraagt.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.