Tijdens de behandeling van psychische aandoeningen al aan het werk? Via de IPS-methode (Individuele Plaatsing en Steun) kan dit. Het kabinet en gemeenten samen maken dat mogelijk door er in 2023 ruim 10 miljoen euro voor te reserveren.

Eerder bleek al dat twee keer zoveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden via de IPS-methode, een re-integratiemethode voor mensen met psychische aandoeningen. Al tijdens hun behandeling krijgen zij de gelegenheid aan het werk te gaan, want werk biedt ritme, zelfontplooiing, sociale contacten. Alles wat steunend is op hun weg richting herstel. GGZ-instellingen kunnen vanaf 1 maart 2023 aan de slag om deze trajecten in de praktijk aan hun cliënten aan te bieden.

Bij IPS begint het met een gesprek over werk tussen cliënt en GGZ-instelling. Als de GGZ-instelling en cliënt gezamenlijk vinden dat een IPS-traject als onderdeel van de behandeling of begeleiding wenselijk is, kan de GGZ-instelling een subsidieaanvraag voor een IPS-traject indienen bij de gemeente waar iemand woont. Als er nog budget beschikbaar is dan kan de gemeente het besluit tot subsidieverlening nemen. Het UWV beheert het budget.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.