fbpx

Opnieuw heeft de Centrale Raad zich gebogen over het resultaatgericht indiceren. Deze keer ging het om een inwoner van de gemeente Steenbergen.

https://www.gemeente.nu/blog/gemeenten-moeten-aan-de-bak-na-wmo-uitspraak

Wat is resultaatgericht indiceren?
Bij een resultaatgerichte indicatie wordt geen indicatie in uren afgegeven, maar ontvangt de cliënt een indicatie in resultaatgebieden, bijvoorbeeld dat de cliënt recht heeft op ‘een schoon en leefbaar huis’.

Waarom resultaatgericht indiceren?
In het Sociaal Domein staat het resultaat voorop. Gemeente zijn zoekende hoe ze hierop goed kunnen sturen en tegelijkertijd de kosten in de hand kunnen houden. Een manier hiervoor is om resultaatgericht in te kopen en hierdoor een gedeelte van de verantwoordelijkheid van de resultaten bij de Zorgaanbieder neer te leggen. Professional en inwoner krijgen ruimte om samen een concrete invulling te geven aan de wijze waarop het resultaat kan worden bereikt.

Wat is er tegen het resultaatgericht indiceren?
De Centrale Raad is van mening dat de inwoner onvoldoende rechtszekerheid heeft op het moment dat er alleen een resultaat wordt afgesproken. De rechter zegt: ‘In feite weet verzoeker door deze wijze van verstrekking van een maatwerkvoorziening tot op heden niet op hoeveel uur ondersteuning hij kan rekenen,’

Mag resultaatgericht indiceren helemaal niet?
Al eerder heeft de Centrale Raad van Beroep in een 3-tal uitspraken aangegeven dat er een duidelijke maatstaf nodig is om vast te stellen wanneer dit resultaat is bereikt. Beleidsregels van gemeenten moeten  objectieve criteria bevatten, die steunen op deugdelijk onderzoek, waarbij beschreven wordt welke concrete activiteiten nodig zijn, hoeveel tijd  nodig is en met welke frequentie deze activiteiten verricht moeten worden om te kunnen spreken van een schone en leefbare woning. Centrale Raad van Beroep, uitspraakdatum 18 mei 2016. Zaaknummers 15/4490 WMO15, ECLI:NL:CRVB:2016:1402, 15/5356 WMO15, ECLI:NL:CRVB:2016:1403 en 16/948 WMO15, ECLI:NL:CRVB:2016:1404.

In deze uitspraak ging het om de gemeente Steenbergen ECLI:NL:CRVB:2018:3241. De gemeente had een door de zorgaanbieder opgesteld leveringsplan bijgevoegd, als onderdeel van het besluit met daarin concreet gemaakt wat er precies in welke ruimte in welke frequentie zou worden schoongemaakt. Het enige dat niet was opgenomen was de tijd die (per activiteit) nodig is. De Rechter geeft aan dat normen voor wanneer het resultaat is bereikt moeten worden opgenomen in de gemeentelijke regelgeving.

Wat dan wel?
Een gemeente moet dus heel concreet maken waar een inwoner recht op heeft, normen hiervoor moeten goed onderbouwd zijn en vastliggen in lokale regelgeving. Het vroegere CIZ – protocol met normtijden wordt nog steeds in de rechtspraak aangehouden als zijnde goed onderbouwde normtijden.