fbpx

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft samen met Vilans een reflectietool “ruimte geeft vaart” ontwikkelt voor integrale zorg voor kind en gezin. De tool is een hulpmiddel voor professionals om de zorg voor kinderen met een chronische lichamelijke en/of psychische aandoening zo goed mogelijk te organiseren rondom de behoeften van kind en gezin.

Deze reflectietool gaat over de samenwerking tussen wijkteamprofessionals, die betrokken zijn bij de toegang, beleidsmedewerkers en inwoners. De tool heeft vooral meerwaarde als er verschillen zijn in perspectief. Je kunt bepaalde thema’s uit de tool kiezen en deze bespreekbaar maken. Het kan ook gebruikt worden bij een grondige analyse over hoe de toegang is ingericht.

De 9 thema’s die in dit instrument staan zijn:

  • botsende waarden;
  • dwingende systemen;
  • heilige huisjes;
  • regelruimte;
  • samenspel;
  • slim geld;
  • vakmanschap
  • wettelijke grensconflicten.

Ieder thema is uitgewerkt met aandachtspunten, casussen, stellingen, reflectievragen en oplossingsrichtingen en goede voorbeelden.

Ook zijn er diverse linkjes naar interessante filmpjes bv over het nieuwe afwegingskader en 18 jaar en dan?

https://www.vilans.nl/producten/download-de-reflectietool-ruimte-geeft-vaart