fbpx

In Uitspraak Centraal worden twee uitspraken besproken. Beide uitspraken gaan over vervoersvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Bij vervoersvoorzieningen gaat het onder andere om rolstoelen, scootmobiels, aangepaste auto’s en aanvullend openbaar vervoer. Raadsheer Willem-Jan van Brussel gaat in gesprek met senior gerechtsauditeur Sandra van Beek over de Wmo, vervoersvoorzieningen en twee zaken die uit het leven zijn gegrepen.

Uitspraak één gaat over een PGB voor een scootmobiel. Mevrouw wilde een hoger bedrag om een duurdere scootmobiel te kunnen kopen bij een andere leverancier.

Uitspraak twee gaat over de aanvraag van een aangepaste bruikleenauto voor een meneer met een spieraandoening. Meneer vond het aanvullend openbaar vervoer niet geschikt omdat hij zijn scootmobiel niet mee kon nemen en hij vond dat het aanvullend openbaar vervoer te lange wachttijden heeft en te lange reistijden.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.