fbpx

De Wet zorg en dwang (Wzd) moet flink aangepast worden omdat deze nu te complex en daardoor onuitvoerbaar is. Dat schrijft minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een reactie op de wetsevaluatie van de Wzd. Ook geeft de wet in de praktijk onvoldoende rechtsbescherming aan mensen die met de wet te maken krijgen, aldus de minister.

De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking, dementie of gelijkgestelde aandoeningen bij onvrijwillige zorg. In 2022 verscheen de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wzd. Alzheimer Nederland, KansPlus, het LSR, LFB, Per Saldo en Ieder(in) waren erg kritisch over de aanbevelingen van die wetsevaluatie. Gezamenlijk hebben de organisaties toen een aantal punten onder de aandacht gebracht van de leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Daarnaast hebben de cliëntorganisaties gezamenlijk onderzoek gedaan onder hun achterbannen naar ervaringen met de Wzd. Daaruit blijkt dat de kennis over de wet nog steeds beperkt is (zowel onder cliënten/naasten als zorgprofessionals), dat de wet in de praktijk nog steeds niet goed geïmplementeerd is en dat onvrijwillige zorg nog te vaak onzorgvuldig wordt toegepast.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.