fbpx

Wat is een mantelzorgwoning?
Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die verzorging nodig heeft. Maar de mantelzorger kan ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die verzorging nodig heeft in het bijbehorende huis.

Je kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in de tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan het huis laten bouwen. Ook kan een bestaand bouwwerk bij het huis, bijvoorbeeld een garage, omgebouwd worden tot mantelzorgwoning.

Vergunningvrij
Er is lang niet altijd een vergunning nodig voor een mantelzorgwoning. Op www.omgevingsloket.nl kun je opzoeken of er een vergunning nodig is. De mantelzorgwoning moet voldoen aan algemene voorwaarden die zijn beschreven in het bouwbesluit.

Het dichtbij bij elkaar wonen van voor mantelzorg heeft voor- en nadelen. Lees meer over mantelzorgwoningen en deze voor- en nadelen.

Financiële bijdrage of lening
De gemeente kan ervoor kiezen om een financiële bijdrage te leveren aan het realiseren van een mantelzorgwoning. De overweging kan daarbij zijn dat er minder een beroep wordt gedaan op Wmo-voorzieningen.

Ook is het in sommige gemeenten mogelijk om gebruik te maken van de zogenaamde “blijverslening”. De blijverslening is een persoonlijke lening of hypotheek tegen gunstige voorwaarden die het senioren mogelijk moet maken om langer in hun huis te blijven wonen.