fbpx

De VNG adviseert gemeenten in een nieuwe handreiking om voor het begeleiden van mensen met verward gedrag een gemandateerde regisseur in dienst te nemen. Het gaat om personen met de indicatie Levensloopaanpak, die agressief of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen richting anderen als gevolg van een psychische aandoening. Die regisseur moet af kunnen wijken van beleidsregels en sommige situaties kunnen gedogen in het belang van de cliënt.

De VNG heeft een handreiking voor gemeenten opgesteld. In deze handreiking wordt een korte uitleg gegeven over de Levensloopaanpak en de rol van gemeenten. De handreiking bevat ook veel tips en voorbeelden van gemeenten. De inhoud is toepasbaar op een bredere groep kwetsbare inwoners met of zonder een veiligheidscomponent, voor wie het leveren van maatwerk noodzakelijk is.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.