fbpx

Soms kan een leerling de school tijdelijk of zelfs helemaal niet meer bezoeken. Blijft de school dan verantwoordelijk voor de leerling? Of moet de gemeente op dat moment jeugdhulp inzetten?

Op de website van Schulinck schrijft mr Jamilla Gourari hier een opiniestuk over.

Ze gaat in op verschillende soorten vrijstelling. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen vrijstelling van inschrijving en vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Als er sprake is van vrijstelling van inschrijving heeft de school geen zorgplicht meer. Bij vrijstelling van geregeld schoolbezoek heeft de school nog wel een zorgplicht.  De leerplichtambtenaar beoordeelt of er reden is de leerling vrijstelling van de leerplicht te verlenen. Hiervoor kan ook een arts of psycholoog worden ingeschakeld om de leerling te onderzoeken.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.