Onbetaalde of betaalde mantelzorg?

Mantelzorg is vrijwillige, onbetaalde zorg. Bij mantelzorg gaat het om meer hulp of zwaardere hulp dan bij gebruikelijke hulp. Het kan ook gaan om zorg van anderen dan huisgenoten. Het is zorg waarvan je niet zomaar van iemand mag verwachten dat hij/zij die biedt. Dit in tegenstelling tot wat bij gebruikelijke hulp het geval is. Biedt iemand vrijwillig mantelzorg? Dan hoef je voor dat deel van de hulp geen maatwerkvoorziening te verstrekken.

Op de website van Schulinck wordt aan de hand van een casus uitgewerkt hoe je hier als Wmo consulent mee om kunt gaan.