fbpx

Geen tijd om de Rijksbegroting 2024 te lezen? Stimulansz heeft een samenvatting gemaakt. Lees de belangrijkste plannen voor het sociaal domein in 2024.

Wmo
– De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage zal helpen om de druk bij gemeenten op (de beschikbaarheid van) Wmo-voorzieningen te verlagen.
– De vraag naar zorg neemt toe, maar het aantal zorgmedewerkers stijgt niet mee. Geld vanuit het Integrale Zorgakkoord wordt onder meer besteed aan de versterking van de eerstelijnszorg, zoals de huisartsenzorg en de wijkverpleging. Ook zet het kabinet in op samenwerking tussen gemeenten, de huisartsenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Verder wordt er geïnvesteerd in digitalisering en betere uitwisseling van patiëntgegevens.
– De ouderenzorg wordt de komende jaren anders georganiseerd aan de hand van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Met dit programma worden ouderen ondersteund om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, en ontvangen zij zorg en ondersteuning, in de meeste gevallen thuis in hun vertrouwde omgeving.
– Er wordt ingezet op de verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de palliatieve zorg en geestelijk verzorginghuis.

Jeugdwet
– In 2024 zet het kabinet de plannen van de Hervormingsagenda Jeugd door. Dit is een pakket aan maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen.
– De 1estappen zijn in 2023 gezet met de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp. In 2024 wordt verder gewerkt aan het transformeren van de overige vormen van residentiële jeugdhulp.
– De ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire en hun kinderen krijgen hulp om een nieuwe start te maken en hun leven weer op te pakken.

Lees de uitgebreide samenvatting hier.