fbpx

Hoe gaan professionals in het sociaal domein om met een vastgelopen casus? Is het voor hen duidelijk welke stappen binnen de gemeente of organisatie gezet kunnen worden om de zorg en ondersteuning weer op gang te krijgen? En welke beslissings- of doorzettingsmacht is hiervoor nodig? Hierover gingen onderzoekers van Integraal Werken in de Wijk, waar Vilans deel van uitmaakt, in gesprek met professionals, teamleiders, projectleiders en beleidsadviseurs van zeven verschillende Nederlandse gemeenten.

De onderzoekers zien de volgende werkzame elementen. ‘Het realiseren van een doorbraak is teamsport én topsport’.

  • Om inwoners goede ondersteuning en zorg te kunnen bieden is het belangrijk dat de betrokken professionals kennis hebben van verschillende leefdomeinen. Daarom bestaan veel doorbraakteams uit leden uit alle afdelingen van het sociaal domein; zij kunnen professionals die casussen voorleggen voorzien van hun brede kennis.
  • Het realiseren van een doorbraak in een vastgelopen casus vraagt om kennis en creativiteit.

Lees via de site van Vilans voorbeelden en methodieken van diverse gemeenten.