Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt. Door in de uitvoering en in de wet- en regelgeving aanpassingen te doen wordt dit makkelijker gemaakt. Het doel is dat uiteindelijk iedereen mee kan doen op de plek die op dát moment het beste bij diegene past, of dat nou (vrijwilligers)werk, beschut werk of dagbesteding is. Met of zonder (gedeeltelijke) uitkering. Inmiddels zijn honderden professionals in de uitvoering aan de slag met Simpel Switchen.

Op de website vind je goede voorbeelden van de gemeenten Almere, Amsterdam en Oss en de regio Rijk van Nijmegen. Ook is er op deze site een ‘klantreis’ te lezen waar vooral de beleving centraal staat. De klantreis biedt gemeenten, werkgevers en aanbieders van dagbesteding veel aanknopingspunten om het switchen tussen dagbesteding en werk te versimpelen.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.