Het kabinet wil dat kinderen van bijstandsgerechtigde ouders langer thuis kunnen wonen, zonder dat hun ouders dan op hun uitkering worden gekort.

Minister voor Armoedebeleid Schouten schrijft in een wetswijzigingsvoorstel dat de leeftijd voor toepassing van de zogenoemde kostendelersnorm wordt opgehoogd van 21 naar 27 jaar.

Op die manier moeten bijstandsgerechtigde gezinnen meer zekerheid krijgen als het gaat om hun inkomen, ook als hun kinderen na hun 21ste nog thuis wonen.

Wat is de kostendelersnorm?
Als mensen met een bijstandsuitkering met meerdere volwassenen samenwonen, moet de gemeente de hoogte van de uitkering conform de Participatiewet aanpassen. Hoe meer volwassenen een woning delen, hoe lager de uitkering, want de woonkosten zijn dan lager, is de redenering. Die regel werd ooit ingesteld om misbruik van uitkeringen aan te pakken en het zogeheten ‘uitkeringen stapelen’ te voorkomen.

Volgens het CBS zitten in Nederland zo’n 429.200 mensen in de bijstand. Circa 12 procent van hen valt onder de kostendelersnorm.

De kostendelersnorm treft ook mantelzorgers die samenwonen met een hulpbehoevende en een bijstandsuitkering hebben. Als mantelzorgers door toepassing van de kostendelersnorm in financiële problemen raken, kan maatwerk geleverd worden door bijzondere bijstand toe te kennen. Gemeenten kunnen ook in individuele gevallen de bijstandsuitkering verhogen.