fbpx

Volgens de cijfers van het CBS heeft 24,6% van de huidige Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. Meer dan de helft hiervan heeft een niet-westerse afkomst.
De praktijk leert dat mensen met een migratieachtergrond zich in een kwetsbare positie bevinden. Een cliëntondersteuner die tijd neemt om een vertrouwensband op te bouwen én vaardig is in cultuursensitief werken door eigen ervaring of training, kan van grote waarde zijn in het proces naar passende ondersteuning.
De cliëntondersteuner denkt vanuit het perspectief van de cliënt en maakt deze wegwijs binnen het complexe systeem van wet- en regelgeving en de route richting de juiste organisatie(s). Dit werkt niet alleen preventief in het belang van de cliënt, maar voorkomt ook het tijdsintensief inzetten van niet-passende ondersteuning en onnodige overlap in werkzaamheden.

Net als iedere andere inwoner moet iemand met een migratieachtergrond gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning op een manier die aansluit bij de behoeften van de cliënt.

Movisie heeft vanuit hun betrokkenheid bij de koploper projecten een aantal aandachtspunten en tips geformuleerd.