fbpx

Minister Schouten komt met ruim 20 maatregelen die de Participatiewet meer in balans moeten brengen.
Zo wordt de opstap naar werk makkelijker gemaakt, mogen bijstandsgerechtigden giften ontvangen tot 1200 euro en komen er ruimere mogelijkheden voor het geven van mantelzorg.

Per juli 2024 moeten alle maatregelen ingaan.

“De regels in de Participatiewet pakken voor bijstandsgerechtigden niet altijd uit zoals deze zijn bedoeld”, schrijft minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. “De beleidsanalyse laat zien dat het huidige stelsel diverse knelpunten kent. Er is sprake van strikte standaardverplichtingen, wantrouwen van burgers jegens de overheid en vice versa, geen menselijke maat, te weinig aandacht en te weinig passende ondersteuning.”

Tegelijkertijd ziet de bewindsvrouw dat gemeenten hun best doen om mensen te begeleiden naar werk en als dat (nog) niet kan, naar andere vormen van participatie. Gemeenten vragen al langer om aanpassing van te strikte regels.

Schouten wil begin 2023 een concept-wetsvoorstel om de Participatiewet te wijzigen klaar hebben voor consultatie.

Wil jij hier meer over weten? Volg dan een opleiding voor consulent in het sociale domein.