fbpx
  1. Prinsjesdag is weer geweest met de begroting voor 2019 en de septembercirculaire van Binnenlandse Zaken. In de septembercirculaire de nodige bijstellingen voor 2018 en een vooruitblik naar 2019. Wat kunnen we in het gemeentelijke sociale domein verwachten voor 2019 en verder?
    Het Wmo abonnementstarief gaat definitief door, ondanks de weerstand van de gemeenten. Dat betekent dat Wmo klanten met alle inkomens een “abonnementstarief” ofwel een vaste eigen bijdrage gaan betalen van € 17,50 per vier weken. De vraag is of en hoe gemeenten worden gecompenseerd voor het vaste tarief voor de zorgdienstverlening in de Wmo. Zij vrezen een aanzuigende werking voor ouderen die nu nog zelf een particuliere hulp betalen van € 15,- per uur.
  2. Er wordt echter geen extra geld uitgetrokken voor de Wmo 2015 en de jeugdhulp. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van VWS. Zoals ik al eerder schreef worden gemeenten hierdoor wel gedwongen om nu serieus te gaan werken aan de transformatie in het sociale domein. Iedereen had dit al netjes opgeschreven in de beleidsplannen sociaal domein, maar ik heb nog weinig gemeenten dit al echt zien realiseren in de verstrekking van voorzieningen.
  3. Goed nieuws voor iedereen die bezig is met bijvoorbeeld zorgcoöperaties: Er komt een subsidieregeling waarmee gemeenten worden gestimuleerd om met behulp van burgerinitiatieven en/of zorgaanbieders, woningcorporaties en projectontwikkelaars een projectplan in te dienen voor de opzet van nieuwe woonzorgarrangementen. Voor de periode 2019-2021 is daar jaarlijks 30 miljoen euro voor gereserveerd. De regeling Bijzondere transitiekosten Jeugdwet wordt verhoogd met 35 miljoen. Daar was in 2018 ruim 19 miljoen voor beschikbaar. Jeugdhulpverleners kunnen een beroep doen op transitiekosten als het gaat om onvermijdbare kosten als gevolg van langdurige verplichtingen die voor 2014 zijn aangegaan en die door gemeenten niet of beperkt bekostigd worden. Ook als de bekostiging door gemeenten lang op zich laat wachten, kan een aanvraag worden ingediend. De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) beoordeelt de aanvragen.
  4. Voor de eerder aangekondigde verlenging van de pleegzorg van 18 tot 21 jaar is voor dit jaar 6,5 miljoen euro en voor 2019 tot en met 2021 jaarlijks 10,5 miljoen euro. Die bedragen waren al bekend.