Steeds meer gemeenten proberen grip te krijgen op wat zij bereiken in het sociaal domein. Vaak betekent dat: meer registreren en meer meten. Maar tegelijkertijd horen we overal in het land de roep om minder administratieve belasting. De gemeenten Utrecht en Eindhoven en de betrokken uitvoeringsorganisaties Buurtteamorganisatie Sociaal en WIJeindhoven ontwikkelden ‘Wat telt’, een instrument om de resultaten van hun wijkteams in beeld te krijgen. Naast het fysieke instrument is er nu ook een vrij beschikbare digitale versie.

https://www.movisie.nl/artikel/wat-telt-inwoner-professional-organisatie-gemeente?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=25072019&utm_source=Nieuwsbrief-25072019&utm_medium=email