fbpx

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met 11 kleinere gemeenten een Village Deal gesloten, in navolging van de City Deals. Dit zijn experimenten in het kader van het sociale domein, waarvoor € 10.000 per gemeente beschikbaar is gesteld. De gemeenten hebben daar zelf ook geld aan toegevoegd.

Veel gemeenten gaan aan de slag met experimenten om budgetten te ontschotten. Veel mensen hebben te maken met verschillende wetten, dus met verschillende financiering, als ze voorzieningen nodig hebben. De verschillende regels zijn dan erg hinderlijk. Mensen en hun mantelzorgers die door hun ziekte of beperkingen al genoeg aan hun hoofd hebben, krijgen dan te maken met behoorlijk wat bureaucratie en instanties. Het is daarom goed om te zien dat deze gemeenten in samenwerking met zorgverzekeraars, zorgkantoren en anderen aan de slag willen om te experimenteren met 1 ontschot budget voor de verschillende voorzieningen.

De gemeenten Woerden en Delft zijn al een tijdje aan de slag met het integrale persoonsgebonden budget voor verschillende voorzieningen volgens het principe 1 huishouden 1 plan 1 consulent. In het verleden zijn al verschillende pogingen gedaan om alles beter te organiseren. Ik hoop echt voor de zorgvragers dat het nu goed van de grond komt!