De Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid stelde onlangs de nieuwe versie vast van het ‘Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein’. Het nieuwe handvat is breed van toepassing op samenwerking gericht op de persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek.

De eerste versie was nog specifiek geschreven voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. De nieuwe versie is volledig aangepast aan de AVG en de gewijzigde wetgeving naar aanleiding van de invoering van de Europese Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging.

Regels en leidraad

Het handvat bevat een uitleg van de belangrijkste regels uit de AVG en geeft aan met welke sectorspecifieke regels bij gegevensuitwisseling in een samenwerkingsverband rekening gehouden moet worden. Daarnaast bevat de publicatie een leidraad voor het organiseren van samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein. De bijlagen bevat een uitwerking van deze leidraad voor de Zorg- en Veiligheidshuizen.