Krachtwerk is een krachtgerichte basismethodiek om mensen die tijdelijk of langdurig de greep op hun bestaan kwijt zijn, te ondersteunen in hun herstel, zodat ze weer meedoen, erbij horen, ertoe doen en kunnen zijn wie ze willen zijn. Uitgangspunt is dat mensen bij narigheden en tegenspoed het vermogen hebben te herstellen en de draad van hun leven weer op te pakken. Krachtwerk wordt toegepast bij diverse doelgroepen in diverse werksoorten en sectoren, zoals in het welzijnswerk, in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en in de forensische zorg. Op Hoge Scholen maakt Krachtwerk onderdeel uit van opleidingen.

Krachtwerk gaat uit van het positieve, van vertrouwen. Dat levert soms een gevoelsmatige spagaat op: de zakelijke opdracht om regie te voeren over de zorg lijkt soms tegenstrijdig met regie aan de inwoner geven.

In deze methode wordt de krachteninventarisatie aan de start van het traject gedaan. Het brengt de krachten en de hulpbronnen van de cliënten in beeld. De inventarisatie gebeurt op de tien leefgebieden, met behulp van een werkblad en voorbeeldvragen per leefgebied.
In Nieuwegein hebben ze het instrument aangepast zodat het ook in één contact al effect zou hebben. Ze hebben het krachtenkompas ontwikkeld; minder talig. Dankzij de weergave van vier domeinen, aangeduid met pictogrammen, ziet het er eenvoudig uit, maar het is theoretisch heel precies onderbouwd. En ze hebben vijftien jaar ervaring met Krachtwerk erin verwerkt.’

Het Krachtkompas is heel actiegericht. De inwoner of cliënt gaat niet de deur uit zonder een concrete actie voor de komende periode, zoals samen met papa een taart bakken of een Stadspas aanvragen. Heel concrete tussenstappen op weg naar een groter doel. ‘Het Krachtkompas is echt van de cliënt zelf. Mensen hangen het op de koelkast en blijven er mee bezig, bijvoorbeeld door er foto’s bij te plakken.’, zegt Koole.

https://www.movisie.nl/artikel/krachtwerk-helpt-om-te-zien-wat-er-wel-goed-gaat?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=18082021&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email