fbpx

Maatwerkoplossingen zijn vaak het antwoord op zorgvragen waarvoor het nu moeilijk blijkt om een passend antwoord te vinden. Maar, het organiseren van maatwerkoplossingen vraagt ook vaak veel van betrokkenen. Het team Oppakken en Leren van Complexe casuïstiek, onderdeel van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) heeft een half jaar rapportage gemaakt waarin ze verslag doen van hun bevindingen.

De grootste groep zorgvragen betreft autisme of trauma. En de meest voorkomende vragen verblijfsvragen. Niet altijd zozeer omdat de gewenste plekken wachtlijsten hebben, maar vaak ook omdat er wordt gezocht naar plekken die er nog niet zijn. Maatwerkoplossingen worden dan eerder regel dan uitzondering. Het grootste deel van de jongeren is 16 jaar of ouder.
Kenmerkend aan deze jongeren, vooral jongens, is dat ze in een vacuüm terechtkomen tussen jeugdhulp en volwassenenzorg.

Hoe kom je tot een maatwerkoplossing?
Het komen tot een maatwerkoplossing is een groot leerproces. Je moet samen buiten de gebaande paden gaan en het nèt anders durven doen om uiteindelijk samen tot een resultaat te komen wat je alleen nooit had kunnen realiseren. Er zijn hierbij verschillende obstakels die ervoor zorgen dat een maatwerkoplossing organiseren uitdagend kan zijn:

  • Financieringsvraagstukken (wie financiert het en voor hoe lang);
  • Samenwerking tussen partijen (inhoud én organisatie);
  • Op- en afschalen en combineren van verschillende vormen van hulp/begeleiding/onderwijs;
  • De feitelijke organisatie van het maatwerk.

De uitkomst is iedere keer anders, maar het proces kent een vast patroon. Het doorlopen van de vier fasen die in een stappenplan beschreven zijn kan je helpen om tot een succesvolle oplossing te komen.

Lees meer en download het stappenplan.