fbpx

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voorzieningen in het sociaal domein. Goede informatievoorziening over de resultaten binnen het sociaal domein is noodzakelijk om de transformatie te laten slagen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) hebben hiervoor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein ontwikkeld.
Deze monitor helpt gemeenten om de beleidsinformatie over het sociaal domein integraal inzichtelijk te maken. Zo biedt de monitor inzichten in de effecten van het beleid en geeft het antwoord op de vraag of gestelde doelen zijn gehaald.

In het kader van deze monitor verzamelt het CBS gegevens bij gemeenten over voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De VNG heeft in een aanleverprotocol gedetailleerd vastgelegd welke gegevens de gemeenten bij het CBS moeten aanleveren. Gemeenten nemen op vrijwillige basis deel aan deze monitor en aan de bijbehorende gegevensleveringen. Kijk hier hoe jouw gemeente ervoor staat.