fbpx

In de gemeente Heusden vinden ze het heel belangrijk om te denken vanuit de geest van de wet. Ze focussen zich met name op de uitvoering en samenwerkingen en minder op het opstellen van beleid. Ze hielden zich binnen het sociaal domein eerst weinig bezig met Werk & Inkomen, maar dat doen ze sinds het afgelopen jaar steeds meer.

Ze hebben geconstateerd dat de samenhang tussen Wmo en Werk & Inkomen heel nauw is. Daarom kijken ze nu hoe ze verbindingen kunnen leggen, zodat ze in de toekomst bijvoorbeeld ook vanuit de Wmo en Werk & inkomen samen keukentafelgesprekken kunnen voeren. Ze werken daarnaast met een maatpact voor gezinnen met meervoudige problematiek.
Daarmee kijken ze vanuit één gezin wat er aan totaaloplossing nodig is, in plaats van ‘knippen’ toe te passen.’

Lees meer over deze aanpak van de gemeente Heusden in het artikel op de website van Movisie.