fbpx

ZonMw heeft als kerntaak om vanuit kennis bij te dragen aan een goede gezondheid voor iedereen, vanuit onze brede blik daarop. Daarbij gaat het niet alleen om medische aspecten en zorg, maar ook om welzijn en zingeving. Zeker bij ouderen zijn facetten als kwaliteit van leven, plezier en zingeving ongelofelijk belangrijk. Kunst en cultuur kunnen daaraan bijdragen. Het geeft plezier, het kan helpen bij het ophalen van herinneringen en heeft daarmee invloed op het welzijn en levensgeluk. Maatschappelijk krijgt deze waarde van kunst steeds meer erkenning.

In de publicatie op de website van ZonMw wordt er vanuit dit programma ingegaan op onderzoek en benodigde kennis, praktijkvoorbeelden en de ambitie om de inzet van kunst en cultuur te verduurzamen in de langdurige zorg en ondersteuning. Ze kijken hier vanuit verschillende perspectieven naar: de wetenschap, het beleid, de praktijk én uiteraard de ouderen zelf.

De vraag die hierbij centraal staat is: wat zijn de effecten van kunst op de (positieve) gezondheid en het welbevinden? Door kunstinitiatieven te onderzoeken wordt zichtbaar welke elementen hierbij een rol spelen. Maar ook het in kaart brengen en delen van succesvolle implementatiestrategieën dragen hieraan bij.

Klik hier voor het e-magazine ‘De waarde van kunst en cultuur’.