fbpx

Twee weken geleden was ik aanwezig bij het congres van Movisie “Samen sturen op doen wat werkt” in Alphen aan den Rijn. Uit de lezingen van de verschillende sprekers, zoals burgemeester Liesbeth Spies, kon ik opmaken dat we ons in Nederland langzaam maar zeker realiseren dat we in het sociale domein met mensen bezig zijn. Dat we gaan zien dat wetten en verordeningen niet leidend zijn, maar ondersteunend. Steeds meer gemeenten gaan werken met de omgekeerde modelverordening van Stimulansz. Dat betekent dat je eerst kijkt wat er aan de hand is met iemand en met gezond verstand, vanuit de leefwereld van mensen, in een goed gesprek samen met diegene zoekt naar een passende oplossing. Pas daarna ga je kijken wat en of hiervan past binnen de regels en het dan uit de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet kan betalen. Als regels conflicterend zijn dan analyseer je dat en je zoekt er oplossingen voor. Ik ben heel blij te zien dat in gemeenten het systeemdenken langzaam maar zeker wordt losgelaten en dat zij overgaan naar mensendenken!

Dit geldt overigens ook voor het aannamebeleid van een aantal gemeenten. Veel van onze cursisten, met een achtergrond in zorg en welzijn, maar ook mensen die zijn weg gereorganiseerd bij banken, lopen ertegenaan dat veel gemeenten en detacheringsbureaus vragen om gemeentelijke werkervaring. In Noord-Holland hebben twee vooruitstrevende gemeenten dit losgelaten. Zij zien net als wij dat in het huidige sociale domein juist ook mensen nodig zijn zonder gemeentelijke werkervaring, die met een frisse en creatieve blik van buiten naar binnen kunnen kijken. Vijf van onze cursisten zijn al bij hen aan het werk. In een van deze gemeenten is al gebleken dat binnen de termijn van zes maanden van de werkervaringsplaats al mensen worden “weggekocht” door andere gemeenten. Een paar maanden gemeentelijke werkervaring en uiteraard goed functioneren leiden op die manier tot betaald werk! Daar zijn wij als WWZ Academie natuurlijk supertrots op! In de volgende nieuwsbrieven zullen wij uitgebreid vertellen over de beide gemeenten, hun werkwijze en onze cursisten die daar werkzaam zijn.

Welke gemeente volgt en gaat de uitdaging aan?
Aangezien onze cursisten afkomstig zijn uit het hele land zijn we op dit moment vooral in het oosten en zuiden van Nederland op zoek naar mogelijkheden voor werkervaringsplaatsen bij gemeenten, sociale wijkteams, dorpenteams en jeugdteams. We weten dat er zeker in het oosten enorme tekorten zijn aan vooral Wmo consulenten en dat er overal in Nederland gebrek is aan jeugdconsulenten. Wil je echt werk maken van je SROI personeelsbeleid (social return on investment)? En wil je super gemotiveerd personeel? En met deze mensen met een frisse en creatieve blik ook nog bezuinigingen realiseren in uw budget sociaal domein? Neem dan contact met ons op via een reply op deze mail. Ook als jij als lezer de juiste contacten hebt bij gemeenten dan horen we dat graag!