fbpx

Het leeuwendeel van de cursisten van de WWZ Academie doet de online opleiding Wmo consulent, Jeugdconsulent of Consulent sociaal domein niet met als uiteindelijk doel om het certificaat te behalen. Nee, wat ze willen is een baan of een andere baan! In 2018 zijn we daarom aan de slag gegaan om ons netwerk te vergroten met gemeenten en detacheringsbureaus, hetgeen inmiddels heeft geresulteerd in een aantal werkervaringsplaatsen bij de gemeenten Alkmaar en Hoorn. In deze blog beschrijven we de werkwijze van de gemeente Hoorn.

De gemeente Hoorn wil als organisatie maatschappelijk ondernemen. Zij doen dat in de vorm van het ter beschikking stellen van werkervaringsplaatsen. De Wmo front office van de gemeente, 1.Hoorn, heeft een doorlopend project waarmee mensen werkervaring op kunnen doen als Wmo consulent in de front office, en in een wijkteam. Zij die daarvoor geschikt zijn en nog niet beschikken over gemeentelijke werkervaring, krijgen daarmee de kans om die alsnog op te doen in twee dagen per week gedurende zes maanden. Een gouden kans voor onze cursisten, vaak vrouwen tussen 40 en 60 jaar met een schat aan werk- en levenservaring, maar zonder de gemeentelijke ervaring waar veel gemeenten naar vragen in vacatures. Inmiddels hebben al drie van onze cursisten al kunnen deelnemen aan het traject, de derde is onlangs aangenomen.

Serge Kramer, medewerker Wmo Frontoffice 1.Hoorn, vertelt: “Ik vind het zo mooi zoals deze vrouwen zich ontwikkelen. Ze komen onervaren binnen, zitten soms nog in een rouwproces doordat ze ontslagen zijn tijdens een reorganisatie in de zorg of bij een bank. Ik zie hen tijdens het traject opbloeien!”

Hoe gaat het in zijn werk als je wordt aangenomen:
Je wordt gekoppeld aan twee begeleiders (één voor bureaudienst en één voor Wmo consulent) die je alle facetten van het vak zullen bijbrengen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het afhandelen van aanmeldingen. Dit kan bijvoorbeeld een aanmelding zijn voor een scootmobiel, een rolstoel of huishoudelijke hulp. Je onderzoekt hierbij de aanmeldingen op rechtmatigheid en stelt een indicatie op. Om de aanvraag te beoordelen leg je huisbezoeken af. Je maakt gespreksverslagen en stelt beschikkingen op. Daarnaast draai je mee op de bureaudienst.  Als bureaudienst medewerker analyseer, signaleer en beantwoord je binnenkomende meldingen per telefoon of mail van burgers of professionals. Bovendien verzorg je ook het inloopspreekuur. Het uitgangspunt is dat je na een (korte) inwerkperiode zelfstandig WMO-aanvragen kan afhandelen, en zelfstandig bureaudienst kan doen. Of er een financiële vergoeding tegenover staat, is afhankelijk van iemands situatie. Je kunt dus deze werkervaringsplaats bijvoorbeeld doen met een WW-uitkering of met een parttime baan ernaast. Het is je tijdsinvestering dubbel en dwars waard!

Wij als WWZ Academie zijn heel blij dat er gemeenten zijn die bereid zijn om onze cursisten de gelegenheid te geven om de benodigde werkervaring op te doen! We zijn nog op zoek naar innovatieve gemeenten in het oosten en zuiden van Nederland, die zien dat mensen met een creatieve en frisse blik een waardevolle bijdrage kunnen bieden aan de transformatie in het sociale domein. Pakt u de handschoen op?