fbpx

 

Bericht van Anne Vrieze, directeur van de WWZ Academie

10 jaar alweer! Wat vliegt de tijd, 10 jaar bestaat WWZ Consultancy al. Op 12 februari 2008 heb ik WWZ Consultancy ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Waarom? Omdat ik workshops ging geven aan patientenverenigingen en ik daarvoor een KvK nummer nodig vond. In mijn achterhoofd had ik al jaren het idee om een bedrijf te starten, maar het was er nog niet van gekomen. Ik wist ook niet goed wat en hoe.

Het mooie was – zo werkt energie – dat toen ik bedacht dat ik wilde gaan werken als zelfstandige, er direct twee opdrachten voor mijn voeten lagen: Een interim klus bij de toenmalige gemeente Zeevang en een medewerker van het (ook alweer toenmalige) PrimoNH vroeg mij om mee te offreren voor het schrijven van een aantal beleidsnota’s voor de gemeente Heiloo. En toen is het balletje echt gaan rollen! Ik kon de klussen eerst nog in vakantiedagen doen, maar al gauw lukte het niet meer om dit te combineren met mijn werk als beleidsadviseur Welzijn bij de gemeente Oostzaan. Ik had geproefd aan het ondernemerschap en wilde dat ook niet meer. Ik wilde me focussen op de inhoud en had genoeg van alle reorganisaties. Al drie had ik er meegemaakt binnen 11 jaar en er veranderde feitelijk niets. Men wilde een cultuurverandering maar in de praktijk werd er alleen geschoven met personeel. Ik had er genoeg van.

 

Eerst interimmen: Beleidsadvieswerk en projectleiding

Per 1 september 2008 heb ik afscheid genomen van mijn leven als ambtenaar en kon me volledig gaan richten op mijn bedrijf. Wat voelde dat heerlijk! Ik rolde van de ene in de andere interim opdracht. Heb in de afgelopen jaren tien keer meer geleerd dan in de 17 jaar ervoor. Gewerkt bij heel veel verschillende gemeenten, van Enkhuizen en Schagen tot aan Leiderdorp, Utrechtse Heuvelrug en Zeewolde. Met beleidswerk en projectleiding op het hele brede gebied van zorg en welzijn. Vooral Wmo en Jeugdwet, maar ook kinderopvang, onderwijs, gezondheidsbeleid en cultuurbeleid. Daardoor een goede helicopterview ontwikkeld over het hele sociale domein, wat me uitstekend van pas komt om gemeenten te helpen de transformatieopdracht in het sociale domein op een goede manier te realiseren.

 

Het ontstaan van de WWZ Academie

In 2014 ging ik lesgeven voor meerdere scholingsinstituten aan Wmo consulenten. Ik werd niet blij van de stof die daar gedoceerd werd, naar mijn mening had het weinig te maken met de transities in het sociale domein die begin 2015 aanstaande waren. De inhoud van de stof die ik moest doceren ging nog vooral over de individuele voorzieningen, terwijl de geest van de nieuwe Wmo en Jeugdwet juist gaat over het ondersteunen van de mens als geheel in zijn of haar sociale context, zodat hij of zij weer in zijn kracht komt te staan.

Toen wist ik wat ik wilde doen: Ik volgde de MPOP training (Maak Prachtige Online Programma’s) van Simone Levie, richtte de WWZ Academie op en lanceerde de eerste complete online Wmo opleiding in Nederland. Al snel werd de academie een succes en ik lanceerde ook de opleidingen Jeugdconsulent en Consulent Sociaal Domein, naast korte cursussen en andere online opleidingen.

Waar de WWZ Academie in 2015 klein begon met 35 cursisten, groeide het al snel naar ruim 100 cursisten per jaar en nu, begin 2018, hebben inmiddels 289 cursisten een of meerdere opleidingen gevolgd. En helpt een team van 10 samenwerkende ondernemers de cursisten vooruit.

De WWZ Academie onderscheidt zich doordat:

  • Wij de enige aanbieder in Nederland zijn die complete online opleidingen aanbied op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet
  • Wij onze cursisten leren om echt gekanteld te denken, met behulp van de methodiek Creatief Denken. Wij geloven dat de transformatie alleen een succes kan worden als de mensen die met mensen werken, de uitvoerenden dus, in staat zijn om in een echte dialoog met mensen te zoeken naar de juiste oplossing waar iedereen blij van wordt. Wij leren onze cursisten om de belangrijkste vraag te stellen: “Waar wordt u nou eigenlijk gelukkig van?”

 

Mijn missie werd duidelijk

Mijn missie is de afgelopen twee jaar duidelijk geworden: Mijn zijnsintentie is Gelijkwaardigheid. Mijn missie: Het is mijn ambitie dat mensen met welke beperking dan ook, in de breedste zin des woord, gelijkwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Als ik werk vanuit mijn missie, dan werk ik met passie. Werken voelt voor mij niet als iets negatiefs, iets wat je nou eenmaal moet doen om te overleven. Ik heb er plezier in om andere mensen te helpen en dat voelt voor mij niet als een verplichting. Volg je passie en als je die energie erin kunt stoppen, dan komt er heel veel positieve energie uit! En ja ook ik ben moe aan het einde van de dag, maar het voelt niet zwaar.

En wat nu?

Wat ga ik nog doen? In de komende vijf jaar wil ik nog meer mensen helpen. 80% van onze cursisten is werkzoekend. Ze willen een baan of ze willen ander werk. Ik heb nu door de samenwerking met verschillende detacheringsbureaus en loopbaancoaches mogelijkheden gevonden om mensen te kunnen helpen aan werk, werkervaringsplaatsen en stages. Dat wil ik nu verder gaan uitbreiden met de WWZ Academie.

Een deel van de cursisten is zorgondernemer. Daarvoor bestaat inmiddels ook de Zorgondernemer Academy met online business coaching om zorgondernemers te leren meer te verdienen en minder afhankelijk te worden van overheidsfinanciers. Die gaan we op de kaart zetten in 2018.

We kunnen niet iedereen helpen, dat heb ik al ontdekt. Mensen die echt gemotiveerd zijn, die kunnen we helpen. En hoe zien we dat? Dat zijn de mensen die enthousiast meedoen aan de opleidingen, hun opdrachten goed maken en feedback kunnen accepteren. Dat zijn de pareltjes die ons opvallen en die we warm aanbevelen bij onze relaties, vooral detacheringsbureaus. De bureaus nemen ons serieus en vragen vervolgens om het CV van de kandidaat. Gemeentelijke ervaring is minder belangrijk, motivatie des te meer. Mensen vooruit helpen, dat is waar WWZ Consultancy, de WWZ Academie en de Zorgondernemer Academy voor gaan!