fbpx

Er moet me iets van het hart. Ik draai al bijna 30 jaar mee in het veld van zorg en welzijn. Ik heb beleid zien komen en gaan. Omdat ik zag dat niet alle beleidsmakers de historie van de wetgeving kenden en discussies steeds opnieuw hebben gedaan, heb ik het boek “Gezond Verstand in het sociale domein” geschreven. Waarin je de geschiedenis kunt lezen van Wvg 1994 tot en met de transities in het sociale domein in 2015. En waarvanuit ik de  beweging van Nieuwe Bezems heb opgericht met mensen die de bureaucratie doorbreken met als enig doel om mensen gelukkig te maken.

In de Wmo 2015 en eerst ook in de Jeugdwet waren eigen bijdragen opgenomen die inkomensafhankelijk waren. De eigen bijdragen in de Jeugdwet werden snel geschrapt want door de hoge eigen bijdragen gingen ouders zorg mijden voor hun kinderen met beperkingen. Die in de Wmo bleven nog, maar het nu zittende kabinet besloot een z.g. abonnementstarief Wmo in te voeren waarmee iedereen € 19 per maand ging betalen voor met name hulp bij het huishouden, ongeacht het inkomen. Direct waarschuwden gemeenten en deskundigen dat dit een aanzuigende werking zou gaan hebben voor de hogere en middeninkomens, maar volgens de vorige minister VWS zou uit onderzoek blijken dat dat nauwelijks het geval zou zijn. Toch hadden gemeenten te maken met een sterk stijgend beroep op de huishoudelijke zorg. Sommige gemeenten met een gemiddeld rijke bevolking deden zelfs een moreel appel op hun inwoners om alsjeblieft hun eigen particuliere hulp te houden. Tegen dovemansoren natuurlijk, want wie wil er nu niet zo’n voordelige huishoudelijke hulp?Het kabinet is nu eindelijk wakker geworden en zoals dat gaat met veel beleid, de hele regeling wordt nu teruggedraaid – want toch niet zo verstandig en uiteindelijk moet het Rijk bijbetalen – en de inkomensafhankelijke eigen bijdrage keert weer terug in 2025.

Zo zien we beleid steeds gaan en komen, in een verschillend jasje. Onvoldoende wordt nagedacht wat de consequenties zijn, zo zien we ook bij het STAP -budget dat nog sneller wordt afgeschaft, al op 1 januari 2024. We proberen maar niet te denken aan alle investeringen die voor nieuw beleid wordt gedaan ….