Vanaf het instellen van de avondklok hebben we een aantal avonden achter elkaar beelden gezien van rellende jongeren die met de politie in gevecht gingen en winkels plunderden. Heel triest en geweld is nooit te rechtvaardigen. Onze ministers reageerden geschokt op de beelden en veroordeelden de relschoppers. Echter, uit de geschiedenis blijkt dat tijdens epidemieën uiteindelijk altijd rellen plaatsvinden omdat mensen te lang verplicht worden om binnen te blijven en geen leuke dingen meer kunnen doen. Hierover verscheen een helder historisch artikel in de Volkskrant. Voor Nederland was kennelijk de avondklok de druppel die de emmer deed overlopen.

Maar waarom rellen jongeren? Een harde kleine kern relt om het rellen, zij grijpen iedere gelegenheid aan, zoals bij voetbalwedstrijden. Dan is er een groep meelopers die weer net zo hard wegrent als de politie eraan komt. Het zijn jongeren uit bepaalde wijken die juist preventieve aandacht nodig hebben. Voor hen heeft het geen zin keiharde maatregelen te nemen of er een groep voetbalsupporters op af te sturen, dan wordt het alleen maar erger. Gelukkig heeft onder andere de gemeente Groningen preventief jongerenwerkers en straathoekwerkers ingezet in de avonduren en dat blijkt goed te werken.

In deze tijd is er voor jongeren weinig tot niets te doen en ze spenderen vele uren meer dan gewoonlijk op hun telefoons en laptops. Ze worden er vanaf het najaar van beschuldigd dat ze corona veroorzaken omdat ze te vaak met vrienden bij elkaar zouden komen. Dat zet al kwaad bloed, zo zie ik ook bij mijn kinderen die zich juist zo goed en zo kwaad als het gaat aan de maatregelen proberen te houden. Mijn kinderen rellen niet, maar worden wel steeds somberder merk ik. Mijn zoon is het andere uiterste van een relschopper, hij kruipt na zijn werk weg achter zijn gamecomputer. Gelukkig heeft hij een leuke vriendin die hij nog regelmatig ziet, maar we houden hem toch in de gaten, want je schrikt ervan als je ziet dat het aantal crisismeldingen in de jeugd-ggz met 60% is gestegen. Het aantal kinderen met een eetstoornis als gevolg van de maatregelen is 40.000! En met de stijging van het aantal meldingen van huiselijk geweld met 25% en de scholen dicht kun je begrijpen dat kinderen die dat kunnen het huis ontvluchten en iets gaan zoeken om te doen. Als ze er gevoelig voor zijn en er ontstaat een rel in de buurt dan kun je je vingers erop natellen dat ze mee gaan doen.

Op 27 januari heb ik meegedaan met een online bijeenkomst, georganiseerd door de politie Rotterdam, een mooi initiatief waarbij men via LinkedIn mensen breed uitnodigde om mee te denken hoe de rellen voorkomen kunnen worden. Ik wilde graag meepraten omdat ik de zaak van twee kanten wilde kunnen belichten. Het was een goed en mooi gesprek waarbij ik merkte dat de politie liever niet repressief bezig wil zijn, maar vooral zoekt naar mogelijkheden om met de buurt en de jongeren te verbinden om juist preventief te kunnen optreden. De deelnemers gaven vele goede tips. Vooral verbinding en begrip werden genoemd, maar ook, als het uit de hand loopt, een aantal technische tips zoals het storen van telefoons in de buurten waar gereld wordt. Hetgeen nu al mogelijk is. Zelf gaf ik aan vooral de verbinding te blijven zoeken, ook met de ouders. Bestrijd geweld niet met geweld, dan wordt het alleen maar erger.