fbpx
Vorig jaar heeft Ronald Helder, initiatiefnemer van de digitale Stamtafels, zeer terecht de Gouden Bezem gewonnen. Ronald heeft twee kinderen verloren aan kanker. Hij heeft die nare ervaringen omgezet naar positiviteit met als doel om de zorg en ondersteuning voor iedereen te verbeteren

Hij heeft ervaren dat het fijn is als je als groep rondom zorgvragers privé met elkaar kunt praten en afstemmen. Zo kan iedere groep op zijn platform een Stamtafel beginnen. Dat is een soort Facebook, maar dan helemaal afgeschermd en zonder advertenties. Niemand kan bij je gegevens behalve degenen die je alleen zelf voor de groep kan uitnodigen. Zo ontstaan bijvoorbeeld familiegroepen rondom zorgvragers die daarbij ook de huisarts en de wijkverpleegkundige kunnen uitnodigen als ze dat willen. Als Nieuwe Bezems zijn wij ook op Stamtafel aanwezig onder het profiel van Sociaaldomeinonline. Ook de ledenvereniging van zorgorganisatie Espria heeft een stamtafel waar ze regelmatig wat voor hun leden organiseren. Ronald is intussen gestart met een nieuw zorginitiatief. Wij hebben Ronald gevraagd hoe het nu met hem is en waar hij allemaal mee bezig is. Kijk hier naar het interview.

Nieuwe Bezems vegen het sociale domein schoon van bureaucratie